sf

Prof. Dr. Nuray Şahinler

1989-1993 yılları arasında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1989-1992 Yılları arasında Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Yumurta ve Larva Transferinin Anaarı (Apis mellifera) Kalitesi Üzerine Etkileri” başlıklı yüksek lisansını tamamladı. 1993-1999 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı, ayrıca, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 1992-1998 tarihleri arasında “Çukurova Bölgesi Koşullarında Kafkas (Apis mellifera caucasia), Muğla (Apis mellifera anatoliaca) ve Karniyol (Apis mellifera carnica) Arı Genotiplerinde Arı Sütü Üretim Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. 1999-2006 tarihleri arasında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2006 tarihinde aynı üniversitede doçent kadrosuna, 2011 tarihinde profesörlüğe atandı. 2013 tarihinde Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü’nde çalışmaya başladı. Arıcılık ve ipekböcekçiliği konularında, üreticilere çeşitli kurslar verdi. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferans, bildiri, seminer ve tebliğ sundu, panellere panelist olarak katıldı. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yaptı, yüksek lisans, doktora, yardımcı doçent, doçentlik jüri üyeliklerinde görev aldı. Ayrıca BAP, DPT, Değişik Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK destekli projede yürütücü ve araştırıcı olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında, arı yetiştiriciliği, arı ürünleri, propolis ve bal konularında yayınlanmış 100’ün üzerinde eseri bulunmaktadır. MKÜ Arıcılık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü, MKÜ Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin kurulmasında görev aldı, bu merkezde kadınların sorunlarına yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Hatay’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında 25 kadına arı yetiştiriciliği, 25 kadına ipekböceği yetiştiriciliği kursu verdi ve kadınların sertifika almasına katkı sağlandı. Hatay İli Arı Yetiştiriciliği Danışmanlığı, Tarım Bakanlığı Bal İhtisas Komisyon Üyeliği gibi görevlerde bulundu. TAGEM, TÜBİTAK gibi kuruluşlarda proje hakemliği yaptı. Halen, Uşak Üniversitesi’nde, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü ve Zootekni Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Nuray ŞAHİNLER evli ve 2 çocuk annesidir.