asd

Uzm. Biyolog Tuğçe Daştan

1979 yılında İstanbul’da doğdu, ilk ve ortaöğretimini aynı şehirde tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde lisans, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasotik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2004 yılından günümüze kadar Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de çeşitli kademelerde çalışan Daştan, halen aynı firmada mikrobiyolojik ve mikroskobik analizler şefliği görevinde bulunmaktadır. Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de çalıştığı 14 yıllık süre içinde arı ürünleri konularında yürütülen projelerde proje lideri veya proje çalışanı olarak görevler aldı. Arı ürünlerinin fizikokimyasal ve mikroskobik özellikleri gibi konularda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda yayınları bulunmaktadır. Son 10 senedir Uluslararası Bal Komisyonu’nun (IHC) Melissopalinoloji grubunun aktif üyesi olan Daştan, bu grup çerçevesinde arısütü matrisinde bir karşılaştırma deneyi çalışmasının koordinatörlüğünü de yapmıştır.