Gıda Yük. Mühendisi Ufuk Alpat

1978 yılında Almanya’da doğdu, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisans, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Kalite Yönetimi Programında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bili Dalında “Çam Balının Fonksiyonel ve Biyoaktif Özelliklerinin Ülkemizde Üretilen Diğer Önemli Ballarla Karşılaştırılması” konusunda yüksek lisans çalışmalarını tamamlayarak Gıda Yüksek Mühendisi unvanını alan Alpat, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de çalıştığı 14 yıllık süre içinde arı ürünleri konularında yürütülen projelerde proje lideri ve proje çalışanı olarak görevler aldı. Arı ürünlerinin fizikokimyasal ve biyoaktif özellikleri gibi konularda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda yayınları bulunmaktadır. 2008 yılında Bulgaristan’da yapılan "Birinci Uluslararası Salgı Balı Kongresi’ne, 2015 yılında Güney Kore'de ve 2017’de Türkiye’de düzenlenen Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongre’lerine katıldı. 2018 yılında Romanya’da düzenlenen “Romanya Ulusal Api Beslenme Sempozyumuna” ayrıca, 2016 yılında Çorum’da düzenlenen “Arı Ürünlerinin Üretim ve Pazarlamasında Yaşanılan Sorunlar” konulu panele, davetli konuşmacı olarak katıldı. 2005 yılından günümüze kadar Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de Ar-Ge ve Kalite bölümünde çeşitli görevlerde bulunan Alpat, halen Laboratuvar Teknik Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ufuk Alpat evli ve iki çocuk babasıdır.