asa

Prof. Dr. Ethem Akyol

1970 yılında Osmaniye ilinin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kadirli’de tamamladıktan sonra 1986 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1990 yılında Ziraat Mühendisi unvanı ile mezun oldu. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde, arıcılık konusunda yüksek lisans yapmaya başlayan Akyol, 1994 yılında yüksek lisansını tamamlayarak doktora eğitimine başladı ve 1998 yılında doktorasını tamamladı. 1993 yılında Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak mesleğe atanan Akyol, 1998 yılında Niğde Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksekokulunda Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör unvanını almıştır. Değişik okullarda Bölüm Başkanlığı, Müdür Yardımcılığı, Müdürlük ve Üniversite Genel Sekreterliği yapan Akyol, halen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanlığı görevini ve Arıcılık biriminin yönetimini yürütmektedir. Dr. Akyol’un arıcılık konusunda 100’e yakın araştırması ve kongrelerde sunumu bulunmaktadır.asda

Prof. Dr. Sibel Silici

1971 yılında Kayseri’de doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1995 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nde asistanlık yaptı. 1995 yılında Y.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 3 yıl Avusturya’da Misafir Araştırmacı olarak çalıştı. Burada başladığı doktora öğrenimini 2003 yılında Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı. 2005 yılında “Propolisin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” konusunda yaptığı araştırmalar nedeniyle TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından Genç Bilim Kadını ödülünü aldı. Erciyes Üniversitesi’nden 2005 yılında Yrd. Doç., 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanını aldı. Kamu kurumu ve özel sektör danışmanlıkları yaptı. 75’den fazla SCI indeksli olmak üzere 300’ün üzerinde uluslararası ve ulusal yayını (H İndeksi: 24), 1 ders kitabı, 2 kitap bölümü, 1 patent, 1750 atıfı (SCI) bulunmaktadır. Halen Erciyes Üniversitesi T. Biyoteknoloji Bölümü’nde Profesör olarak çalışmakta olup, araştırma alanı arı ürünleridir.asa

Dr. Ali İhsan Öztürk

1953 yılında Aydın’da doğdu, ilk ve ortaöğretimini aynı şehirde tamamladı. Çocukluk ve öğrenim yıllarında profesyonel arıcı olan babasının yanında arıcılık çalışmaları içinde yer aldı. 1980 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünde lisans, 1989 yılında İngiltere’de ana arıların suni tohumlanması konusunda diploma, 1990 yılında İngiltere’de Türkiye’de bulunan bal arılarının morfometrik yöntemlerle tanımlanması konusunda yüksek lisans (Master of Philosophy) ve 1994 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Ana Arı yetiştiriciliği konusunda doktora çalışmalarını tamamladı. 1982 yılından 2006 yılına kadar Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde Arıcılık Şubesi Şefliği, Hayvancılık Bölüm Başkanlığı ve TAYEK Hayvancılık Grubu Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Şubesinde çalıştığı 24 yıllık süre içinde arıcılığın değişik konularında yürütülen projelerde proje lideri veya proje yürütücüsü olarak görev aldı. Arıcılık, organik arıcılık, tozlaşma, arı ürünleri, apiterapi, bombus arısı yetiştiriciliği ve rüzgâr enerji santrallerinin bal arıları üzerine etkileri gibi arıcılığın değişik konularında yayınları bulunan Öztürk, 2001 yılında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından basımı ve dağıtımı yapılan YAYÇEP (Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi) Arıcılık kitabının yazarlığı ve editörlüğünü yaptı. Eylül 2006’da emekli olduktan sonra Ekim ayında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu Arıcılık Programında Yardımcı Doçent Doktor kadrosunda öğretim üyesi olarak göreve başladı. Değişik yıllarda Romanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Almanya’da arıcılığın değişik konularında incelemelerde bulundu. 1996 yılında İsrail’de yapılan “Uluslararası Arı Ürünleri” konferansına, 2009 yılında Fransa’da düzenlenen Dünya Arıcılar Birliği Kongresi’ne katıldı. Ayrıca, 1983 yılında Romanya’da, 1997 yılında Tunus’ta düzenlenen “Arı Hastalıkları Teşhisi” kursuna, 2005 ve 2006 yıllarında İtalya’da düzenlenen “International Forum on Apiculture” toplantılarına davetli konuşmacı olarak katıldı. 2006 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Kıbrıs’ta düzenlenen “Ana Arı Yetiştiriciliği” kursuna eğitmen olarak katıldı. Türkiye’de ilk kez, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde birincisi 2008 yılında, ikincisi 2010 yılında düzenlenen “Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi”nin düzenleme ve bilim kurulu üyeliğini yaptı. Söz konusu kongreler sırasında basılan “Bildiriler Kitabı”nın editörlüğünü gerçekleştirdi. Ayrıca, “Organik Tarım Kontrolörü”, “İyi Tarım Uygulamaları Kontrolörü”, “Tarım Danışmanı”, “A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı” ve “İlkyardımcı” sertifikalarına sahip olan Öztürk, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde kısmi zamanlı iş güvenliği uzmanı olarak da çalıştı. Halen aynı Üniversite’de öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Öztürk evli ve 1 çocuk babasıdır.as

Dr. Ali Timuçin Atayoğlu

Dr. Öğrt. Üyesi Ali Timuçin Atayoğlu, Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp, Apiterapi Alt Komisyonu üyesi, Uluslararası Apiterapi Federasyonu ve Apiterapi Derneği başkanıdır. 2007-2008 yılında dünyanın önde gelen apiterapi uzmanlarından biri olan Prof. Fang Zhu ile çalışmak için gittiği Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sonrası çalışmalarına ülkemizde devam etti. Amerikan Hastanesi’nde 10 yıl çalıştıktan sonra üniversite hastanesine bağlı ilk Apiterapi Merkezi olan Medipol Üniversitesi Apiterapi Uygulama Merkezi’nin kurulmasında rol aldı. Halen, aynı üniversitenin Tıp Fakültesi’nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp dersi koordinatörü olarak çalışmakta ve tıp hekimleri için Sağlık Bakanlığı onaylı Apiterapi Eğitimlerini yürütmektedir.sf

Prof. Dr. Nuray Şahinler

1989-1993 yılları arasında Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1989-1992 Yılları arasında Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü’nde “Yumurta ve Larva Transferinin Anaarı (Apis mellifera) Kalitesi Üzerine Etkileri” başlıklı yüksek lisansını tamamladı. 1993-1999 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı, ayrıca, Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 1992-1998 tarihleri arasında “Çukurova Bölgesi Koşullarında Kafkas (Apis mellifera caucasia), Muğla (Apis mellifera anatoliaca) ve Karniyol (Apis mellifera carnica) Arı Genotiplerinde Arı Sütü Üretim Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı doktora çalışmasını tamamladı. 1999-2006 tarihleri arasında yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2006 tarihinde aynı üniversitede doçent kadrosuna, 2011 tarihinde profesörlüğe atandı. 2013 tarihinde Uşak Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Zootekni Bölümü’nde çalışmaya başladı. Arıcılık ve ipekböcekçiliği konularında, üreticilere çeşitli kurslar verdi. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda konferans, bildiri, seminer ve tebliğ sundu, panellere panelist olarak katıldı. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde danışmanlık yaptı, yüksek lisans, doktora, yardımcı doçent, doçentlik jüri üyeliklerinde görev aldı. Ayrıca BAP, DPT, Değişik Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK destekli projede yürütücü ve araştırıcı olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında, arı yetiştiriciliği, arı ürünleri, propolis ve bal konularında yayınlanmış 100’ün üzerinde eseri bulunmaktadır. MKÜ Arıcılık Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü, MKÜ Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin kurulmasında görev aldı, bu merkezde kadınların sorunlarına yönelik çeşitli çalışmalar yaptı. Hatay’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında 25 kadına arı yetiştiriciliği, 25 kadına ipekböceği yetiştiriciliği kursu verdi ve kadınların sertifika almasına katkı sağlandı. Hatay İli Arı Yetiştiriciliği Danışmanlığı, Tarım Bakanlığı Bal İhtisas Komisyon Üyeliği gibi görevlerde bulundu. TAGEM, TÜBİTAK gibi kuruluşlarda proje hakemliği yaptı. Halen, Uşak Üniversitesi’nde, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Kadın Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkez Müdürlüğü ve Zootekni Bölüm Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Prof. Dr. Nuray ŞAHİNLER evli ve 2 çocuk annesidir.asd

Uzm. Biyolog Tuğçe Daştan

1979 yılında İstanbul’da doğdu, ilk ve ortaöğretimini aynı şehirde tamamladı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümünde lisans, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasotik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2004 yılından günümüze kadar Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de çeşitli kademelerde çalışan Daştan, halen aynı firmada mikrobiyolojik ve mikroskobik analizler şefliği görevinde bulunmaktadır. Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de çalıştığı 14 yıllık süre içinde arı ürünleri konularında yürütülen projelerde proje lideri veya proje çalışanı olarak görevler aldı. Arı ürünlerinin fizikokimyasal ve mikroskobik özellikleri gibi konularda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda yayınları bulunmaktadır. Son 10 senedir Uluslararası Bal Komisyonu’nun (IHC) Melissopalinoloji grubunun aktif üyesi olan Daştan, bu grup çerçevesinde arısütü matrisinde bir karşılaştırma deneyi çalışmasının koordinatörlüğünü de yapmıştır.asd

Gıda Yük. Mühendisi Ufuk Alpat

1978 yılında Almanya’da doğdu, ilk ve ortaöğretimini İstanbul’da tamamladı. 2001 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisans, 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Kalite Yönetimi Programında yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bili Dalında “Çam Balının Fonksiyonel ve Biyoaktif Özelliklerinin Ülkemizde Üretilen Diğer Önemli Ballarla Karşılaştırılması” konusunda yüksek lisans çalışmalarını tamamlayarak Gıda Yüksek Mühendisi unvanını alan Alpat, halen Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda doktora çalışmalarına devam etmektedir. Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de çalıştığı 14 yıllık süre içinde arı ürünleri konularında yürütülen projelerde proje lideri ve proje çalışanı olarak görevler aldı. Arı ürünlerinin fizikokimyasal ve biyoaktif özellikleri gibi konularda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlarda yayınları bulunmaktadır. 2008 yılında Bulgaristan’da yapılan "Birinci Uluslararası Salgı Balı Kongresi’ne, 2015 yılında Güney Kore'de ve 2017’de Türkiye’de düzenlenen Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongre’lerine katıldı. 2018 yılında Romanya’da düzenlenen “Romanya Ulusal Api Beslenme Sempozyumuna” ayrıca, 2016 yılında Çorum’da düzenlenen “Arı Ürünlerinin Üretim ve Pazarlamasında Yaşanılan Sorunlar” konulu panele, davetli konuşmacı olarak katıldı. 2005 yılından günümüze kadar Altıparmak Gıda San. ve Tic. A.Ş.’de Ar-Ge ve Kalite bölümünde çeşitli görevlerde bulunan Alpat, halen Laboratuvar Teknik Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ufuk Alpat evli ve iki çocuk babasıdır.