asda

Prof. Dr. Sibel Silici

1971 yılında Kayseri’de doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1995 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi’nde asistanlık yaptı. 1995 yılında Y.Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra 3 yıl Avusturya’da Misafir Araştırmacı olarak çalıştı. Burada başladığı doktora öğrenimini 2003 yılında Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı. 2005 yılında “Propolisin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri” konusunda yaptığı araştırmalar nedeniyle TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) tarafından Genç Bilim Kadını ödülünü aldı. Erciyes Üniversitesi’nden 2005 yılında Yrd. Doç., 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör unvanını aldı. Kamu kurumu ve özel sektör danışmanlıkları yaptı. 75’den fazla SCI indeksli olmak üzere 300’ün üzerinde uluslararası ve ulusal yayını (H İndeksi: 24), 1 ders kitabı, 2 kitap bölümü, 1 patent, 1750 atıfı (SCI) bulunmaktadır. Halen Erciyes Üniversitesi T. Biyoteknoloji Bölümü’nde Profesör olarak çalışmakta olup, araştırma alanı arı ürünleridir.