Balparmak Arıcılık Akademisi Sıkça Sorulan Sorular

Arılar çam balını nasıl üretir?

Çam balı, çam ağaçları üzerinde yaşayan çam pamuklu koşnili böceğinin vücudunda sindiremediği şekerli sıvıyı (basura) belirli zamanlarda çam ağaçları üzerine bırakması ve arının basurayı çam ağacı üzerinden alarak kendinden kattığı enzimlerle işlemesi sonucu elde edilir. Çam Balı Türkiye'de sadece Muğla-Marmaris-Aydın-Kuşadası ve yakın yöresi ile Çanakkale ili ve Kaz Dağları’nın belirli bölgelerinde üretilmektedir. Bunun sebebi de çam ağacında basurayı salgılayan çam pamuklu koşnili böceğinin (Marchalina Hellenica) sadece bu yörelerde yaşayabiliyor olmasıdır.

Gerçek bal nasıl anlaşılır?

Balda hile olup olmadığını balın fiyatından, tadından, kokusundan ya da görüntüsünden anlamak mümkün değildir. Tek yöntem balın yapısının analiz edilmesidir. İleri teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda, deneyimli uzmanlarca yapılacak bal analizi, gerçek balın sahtesinden kuşkuya yer vermeyecek biçimde ayırt edilmesini sağlar. Doğru olan, bu tür analizleri yapabilecek laboratuvar olanaklarına sahip, analiz sonuçları ulaşılabilir olan bal markalarından birini tercih etmek ve tüketmektir.

Balın renginde, kıvamında ve tadında zaman zaman farklılıklar olabilir mi?

Ülkemiz, bitki örtüsü ve flora bakımından dünyanın sayılı doğal kaynaklarına sahiptir. Dolayısıyla ülkemizin hemen her yerinde arıcılık yapılabilmekte ve farklı bitkilerden, birbirinden çok farklı tat, koku, akışkanlık ve renge sahip ballar elde edilmektedir. Sunduğumuz ballar, Türkiye’nin yedi bölgesinden, farklı yörelerinden gelmektedir. Her yörenin bitki örtüsü, iklim şartları hatta arı türleri bile farklıdır ve yıldan yıla da değişkenlik gösterebilmektedir. Yaşanan olumsuz doğa olayları (kuraklık, aşırı soğuk, orman yangını, aşırı yağmur vb.) balın oluşumunu ve dolayısıyla özelliklerini de etkilemektedir. Arıların bal yapabilmesi için gerekli doğa şartları oluşmadığında, bazı seneler bazı bölgelerden hiç bal elde edilememektedir. Ürünlerimiz, farklı yörelerden gelen balların harmanlanması yöntemiyle hazırlanmaktadır. Harmanlama esnasında, tüketicimizin alıştığı duyusal özellikler de dikkate alınmaktadır ancak ürünün doğallığı ve değişkenliği göz önüne alındığında, aynı lezzet, tat, koku ve akışkanlığı yakalamak her zaman mümkün olmamaktadır. Özellikle belli bölgelerden bal elde edilemediği senelerde, ürünlerimizde farklılıklar olabilmektedir. Her zaman standart bir ürünün elde edilememesi tüm doğal ürünlerde karşılaşılan bir durumdur.

Hangi bal daha kalitelidir?

Tüm ballar besin değeri açısından (karbonhidrat, protein, vitamin, mineral vd.) birbirine yakın değerler taşır. Bu nedenle balda kalite daha çok balın hilesiz ve kalıntısız olmasıyla ilgilidir. Hilesiz ve kalıntı içermeyen ballar kaliteli ballar olarak nitelendirilir. Çiçek balı veya çam balı daha kalitelidir şeklindeki bir yaklaşım yanlıştır. Balın tamamen doğal ve kaliteli olduğu tadından, görüntüsünden ya da kokusundan anlaşılmaz. Balın yapısının incelenmesi yani balın analiz edilmesi gerekir. En iyi sonuç, tüm bal analizlerinin yapılıp, analiz değerlerinin konusunda uzman ve deneyimli kişiler tarafından yorumlanmasıyla elde edilir. Kalite kontrol sistemi ve bal konusunda uzmanlığı olan ve hijyenik şartlarda paketleme yapan markaları tercih etmek bir çözüm olacaktır.

Arı Ürünleri Alerjiye Neden Olur Mu?

Arı ürünleri, hassas bireylerde alerjiye neden olabilir. Arı ürünlerine bilinen alerjisi olan, astım ya da yüksek alerji riski taşıyanların arı ürünü tüketmemesi önerilmektedir. Arı ürünleri kullanımında miktar önemli olduğu için, özellikle 3 yaş altındaki çocuklarda, doktor tavsiyesi olmadan arı ürünlerinin kullanılması önerilmemektedir.

Petek sağım işlemi ne zaman yapılır?

Bal sağımı arıların nektar aldığı çiçeğin yani üretilen balın çeşidine göre farklı zamanlarda olabilmektedir. Balın olgunlaştığının göstergesi peteklerin sırlanmasıdır. Peteklerin yaklaşık %75-80’i sırlanmış ise sağım yapılabilir. Petekler süzülerek bir kazanda biriktirilecekse kovandaki tek bir petek yerine tüm peteklere bakılabilir ve kovandaki tüm peteklerin ortalamada %75-80’i sırlanmış ise bu peteklerin tamamı alınarak sağım gerçekleştirilebilir.

Kovanları araziye nasıl yerleştirmeliyiz?

Arılar nektar toplamak için çiçeğe uçarken nektar tükettir. Kovanların araziye dizilmesi bu konu dikkate alınarak yapılmalıdır. Kovanların çiçeğe mesafesi ne kadar az ise arıların getirdiği nektar miktarı da o denli fazla olur. Kovanları nektar kaynağına oldukça yakın ve farklı yönlere bakacak biçimde sıralanması ya da nektar kaynağının olduğu yöne doğru dairesel biçimde sıralanması doğru birer yöntemdir. Arıca arıların nektar alabileceği ballı bitkilerin miktarına göre en uygun miktarda kovan yerleştirilmesi gerekmektedir. Araziye nektar üretim kapasitesinin üstünde nektar ihtiyacı olan kovan yerleştirilirse, koloniler yeterince nektar bulamadığı için açlık ve yağmacılık baş gösterebilir.